Konkurs ASUS i Grywalizacja – II miejsce – Can Design (AIP UW) Jan Giemza i Dominik Kwaśnik