ASUS i Grywalizacja – finał konkursu – wręczenie nagród

ASUS i GRYWALIZACJA – Paweł Tkaczyk