ASUS i Grywalizacja – finał konkursu – wręczenie nagród