KONKURS „Moc dla Rozwoju” 15 tys. zł czeka na innowacyjne pomysły z branży energetycznej!

wtorek, 23 stycznia 2018
Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w konkursie ?Moc dla Rozwoju?. W ramach konkursu startupy i małe przedsiębiorstwa oraz organizacje studenckie pracujące nad innowacyjnymi projektami z branży energetycznej mogą otrzymać nagrodę finansową po 15 tys. złotych
każda.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2018 roku.
Konkurs organizuje Energia dla firm.
Inicjatywa skierowana jest do młodych firm i organizacji studenckich, które w oparciu o nowe technologie tworzą innowacyjne produkty i usługi dla rynku energii elektrycznej.
W konkursie mogą być zgłaszane nowatorskie rozwiązania z zakresu obsługi klienta, zarządzania i zwiększania efektywności przesyłu energii, energetyki
rozproszonej czy Smart Home. Pod ostatnim zagadnieniem kryją się rozwiązania informatyczne i urządzenia umożliwiające optymalizację zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
W konkursie ?Moc dla Rozwoju? mogą brać udział startupy i małe firmy zatrudniające mniej niż 50 osób oraz organizacje studenckie, w tym koła naukowe i stowarzyszenia. Projekty zgłoszone w ramach inicjatywy będą oceniane m.in. pod kątem innowacyjności, potencjału biznesowego oraz znaczenia dla zrównoważonego rozwoju.
Nagrodą w konkursie jest 15 tys. złotych dla każdej z grup oraz szansa na wsparcie w rozwoju i komercjalizacji pomysłu.
Zgłoszenia są przyjmowane są pośrednictwem strony www.mocdlarozwoju.pl do 4 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec br.