Misz i ginące maile – Michał Galubiński (www.approveapp.com) – Startup Kumite cz.1.

piątek, 8 czerwca 2012

Michał Misz Galubiński (approveapp.com) o kłopotliwych zleceniodawcach, którzy gaszą entuzjazm w pracy i aplikacji, która ma pomóc grafikom usprawnić komunikację z klientami.