#SustainHack – Idea Challenge zmienia biznes odpowiedzialny społecznie

poniedziałek, 19 marca 2018

Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo przy Idea Challenge – #SustainHack. Przedsięwzięcie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na platformie ChallengeRocket.com, jest idealnym uzupełnieniem strategii firm, które od wielu lat wykazują się odpowiedzialnością społeczną i troską o otaczające środowisko. Kreatywność poszukiwana!


#SustainHack to konkurs skierowany do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Hackathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy zostaje ograniczony, a ponadto uczestnicy z ew. niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostają wykluczeni z możliwości nadsyłania prac.

 

#SustainHack czyli ?sustainability? i ?hacking?
Percepcja słowa ?hakować? w ostatnich latach bardzo się zmieniła, postać hakera nie jest już utożsamiana z przestępcą tak jak kiedyś. Współcześnie programiści na całym świecie ?hakują? dla firm z wielu branży, w tym medycznej czy logistycznej, wspierając je w poszukiwaniu innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych. Hackathony, czyli maratony programowania, cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich uniwersalny charakter pozwala również na realizację strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Ludzie dla ludzi Bank BGŻ BNP Paribas, jeden z partnerów #SustainHack, postanowił w ramach swojego wyzwania zachęcić uczestników konkursu do stworzenia rozwiązań dążących do zmniejszenia nierówności w społeczeństwie. Ma to nastąpić poprzez zwiększanie szans osób starszych i innych klientów, których działania ogranicza ich niepełnosprawność , np. osoby głuchonieme czy niewidome. ? Jak pomóc tym, którzy nie rozumieją ?bankowego? języka, nie mają poczucia bezpieczeństwa korzystając z bankomatów, bankowości elektronicznej czy mobilnej? Pomyśl o swoich rodzicach, dziadkach, znajomych i stwórz rozwiązanie, które ułatwiłoby im życie! Spraw, by ich doświadczenia z bankiem były od dziś już tylko przyjemne i bezstresowe!? – możemy przeczytać na oficjalnej stronie
#SustainHack. Bank BGŻ BNP Paribas wykazuje troskę o klientów, którzy nie są zwolennikami najnowszych trendów technologicznych i obawiają się całkowitej digitalizacji systemów bankowych.
Kompania Piwowarska w ramach #SustainHack pragnie natomiast zrealizować 3. cel SDG: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Chce tego dokonać poprzez ograniczenie powszechności zjawiska spożywania alkoholu przez nieodpowiednie osoby. Kompania stawia przede wszystkim na zmiany postaw społecznych i ideę odpowiedzialnej konsumpcji.
Jak dorośli mogą wpłynąć na nieletnich? Jak sprzedawcy mogą efektywniej
odmawiać nieletnim sprzedaży alkoholu? Jak uświadamiać kobiety oraz ich bliskich, że alkohol w ciąży szkodzi? Jak pomóc kierowcom sprawdzać trzeźwość? Jak Ty możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym? – pyta Kompania na stronie #SustainHack z nadzieją, że uzyska nie tylko odpowiedź, ale również przełomowe projekty, których wdrożenie zmieni w polskim środowisku tendencje do spożywania alkoholu przez nieodpowiednie osoby.
Nowe oblicze odpowiedzialnego biznesu #SustainHack to pierwsza taka w Polsce inicjatywa , Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska są prekursorami nowych trendów w zakresie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
inicjator Konkursu Idei, dąży do tego, by takie innowacje upowszechnić na polskim rynku. Jednym z kluczowych powodów, a zarazem korzyści płynących z organizowania hackathonów, jest transformacja biernych interesariuszy w aktywnych obywateli, podejmujących wyzwania zrównoważonego rozwoju i pomagających firmom w szybszym reagowaniu na rosnące problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu.

 

Nagrody pieniężne i rozwój projektu do wygrania W #SustainHack do wygrania w każdym wyzwaniu jest nagroda pieniężna w postaci 10 000 zł. Ponadto autorzy zwycięskich projektów mają szansę na współpracę z Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz Kompanią Piwowarską w ramach rozwoju i implementacji powstałych w konkursie rozwiązań.
Do konkursu można aplikować indywidualnie bądź w drużynach do 5 osób.
Uczestnicy na nadesłanie prac (w formie prezentacji PowerPoint, animacji,
dokumentu czy zdjęć) mają czas do 5 kwietnia 2018 roku.
Jury, składające się z pracowników firmy odpowiedzialnych za strategiczne
działania organizacji, wyłoni najlepsze rozwiązania powstałe w trakcie konkursu na podstawie takich kryteriów, jak atrakcyjność rozwiązania, potencjał rozwojowy, użyteczność czy możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców.