?bankITup – Dane rządzą!? – Hackathon Banku Zachodniego WBK już 14 kwietnia!

Kolejna edycja Meetnight 7 kwietnia we Wrocławiu